สหฟาร์ม - โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสีเขียวและใช้พลังงานสะอาด

27. May 2024 | 116

สหฟาร์ม - โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสีเขียวให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด โดยซื้อขายไฟฟ้าสะอาด WHAUP 46.36 เมกะวัตต์ สหฟาร์ม จำกัด และ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า WHAUP รูปแบบ Solar floating Solar farm และ Solar rooftop รวม 14 โครงการ กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 46.36 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ ลพบุรี เพชรบูรณ์ คาดเริ่มจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบได้ภายในไตรมาส 1-2 ปี 2568

ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ ประธานคณะบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดเผยภายหลังการลงนามซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่าง บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด กับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว เวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ "WHAUP" ว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตไก่ปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ราคาผลิตไก่ไม่สามารถที่จะปรับเพิ่มได้

 ดังนั้น สหฟาร์มจึงต้องหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสีย ซึ่งการหันมาใช้พลังงานสะอาดจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยสหฟาร์ม ยังมีโครงการลักษณะเดียวกันที่จะดำเนินการอีก 15 โครงการ ที่จะทยอยดำเนินการต่อไป เพื่อให้สหฟาร์มเป็นบริษัทที่ใช้พลังงานสะอาด 100 % จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของสหภาพและบริษัทในเครือเป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น คาดว่าการซื้อไฟจาก WHAUP ครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลงประมาณ20 %ต่อหน่วยนางสาวบุญญาลักษณ์ โชติเทวัญ กรรมการ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด และบริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออกและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่ครบวงจร ซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่าง ยาวนาน 54 ปี บริษัทยึดหลัก โปร่งแสง น้ำใส สะอาดบริสุทธิ์ ยุติธรรมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษา สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรสีเขียวที่มีการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ที่จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

อุตสาหกรรมเกษตรของกลุ่ม สหฟาร์ม เป็นอุตสาหกรรมการผลิตไก่ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้น กระบวนการฟักไข่ การให้แสงสว่าง การทำให้ไก่อบอุ่น ขบวนการผลิตอาหารสัตว์ และเครื่องจักรสำหรับการ ผลิตต่างๆ ภายในโรงงาน ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานสูงมาก และปัจจุบันราคาค่าพลังงานมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่อง และการผลิตพลังงานบางส่วนก็ยังคงมีผลต่อสภาพแวดล้อม

กลุ่มสหฟาร์มตระหนักได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงริเริ่มปลุกจิตสำนึกในกับคนในองค์กรโดยเริ่มต้นด้วยการเน้นไปที่การประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานพลังงานให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด


© 2024 SAHA FARMS All Rights Are Reserved.